Friday, 18 January 2013

Apakah Itu Program "NILAM"


‘NILAM’ atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. Pelaksanaan program ini meliputi penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun dan markah dikumpulkan secara kumulatif sehinggalah mereka tamat persekolahan.

Program ini ialah satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia dengan matlamat untuk membina tabiat membaca di kalangan murid. Bahagian Teknologi Pendidikan ialah urus setia di Kementerian Pelajaran yang ditugaskan untuk menyelaras program ini.

Program ini telah mula dilaksanakan dengan Tahun Satu di sekolah rendah dan Tingkatan Satu atau Peralihan di sekolah menengah dengan rasminya pada 1999, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.13/1998: Program Membina Tabiat Membaca bertarikh 22 Mei 1998.

Pelajar harus mencatat serba sedikit sinopsis dan info tentang buku yang dibacanya di dalam buku yang disediakan oleh semua sekolah di Malaysia. Sebagai tanda penghargaan, pembaca yang membuat catatan yang terbanyak akan diberikan berbagai-bagai anugerah.

Sumber

No comments:

Post a Comment

 

Copyright Reserved | Design by Adam Izzuddin ©| Best View: Google Chrome